Prvé jarné preteky Slovenskej jazdeckej federácie sa uskutočnili 7. apríla 2018 v Košiciach. Na nich boli i dvaja členovia jazdeckého oddielu MŠK Ranč Čajka Kežmarok a jeden z nich získal i medailové umiestnenie.

V Liptovskej Sielnici sa v dňoch 15. – 16. Júla 2017 uskutočnili jazdecké preteky Letná cena hippoclubu + Cena penziónu Fontána. Na podujatí sa zúčastnili i dvaja členovia jazdeckého klubu Ranč Čajka MŠK Kežmarok a jedna zástupkyňa jazdeckého klubu z Mlynček.

Stránky